Chi Nhánh

Nhà Hàng Thủy 1

Địa chỉ: 261 Ung Văn Khiêm, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP. HCM
Điện thoại: 028 62583 266 - Hotline: 0938 198 439

Quán Thủy 2

Địa chỉ: 143A Ung Văn Khiêm, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP. HCM
Điện thoại: 028 6660 3355 - Hotline: 0904 940 467