Thực đơn

Cá Chạch Quế
 • Cá Chạch Quế Nấu Mẻ
 • Cá Chạch Quế Chiên Giòn

  Bán Chạy Nhất

 • Cá Chạch Quế Nướng Muối Giã

  Món Mới

Cá Lóc Cà Mau
 • Cá Lóc Cà Mau Hấp
 • Cá Lóc Cà Mau Nấu Lẩu

  Ngon - Bổ - Rẻ

 • Cá Lóc Cà Mau Nướng
Cá Chép
 • Cá Chép Om Dưa

  Không Thể Bỏ Lỡ

 • Cá Chép Chiên Xù
 • Cá Chép Nấu Thái
Cá Chép Giòn
 • Cá Chép Giòn Om Dưa

  Không Thể Bỏ Lỡ

 • Cá Chép Giòn Nướng Muối Ớt

  Không Thể Bỏ Lỡ

 • Cá Chép Giòn Nấu Ngót
 • Cá Chép Giòn Nấu Riêu
 • Cá Chép Giòn Chiên Xù
 • Cá Chép Giòn Nấu Thái
Cá Mặt Quỷ
 • Cá Mặt Quỷ Nướng Muối Ớt
 • Cá Mặt Quỷ Hấp Hồng Kông

  Món Ngon

 • Cá Mặt Quỷ Nấu Lẩu
Cá Bò Giáp
 • Cá Bò Giáp Nướng Mọi

  Món Ngon

 • Cá Bò Giáp Nướng Muối Ớt
 • Cá Bò Giáp Nấu Lẩu
Cá Mú Nghệ
 • Cá Mú Nghệ Nướng Muối Ớt

  Bán Chạy Nhất

 • Cá Mú Nghệ Hấp Hồng Kông

  Bán Chạy Nhất

 • Cá Mú Nghệ Nấu Lẩu
Cá Mú Sao Đỏ
 • Cá Mú Sao Đỏ Nướng Muối Ớt
 • Cá Mú Sao Đỏ Hấp Hồng Kông
 • Cá Mú Sao Đỏ Nấu Lẩu
Cá Lăng
 • Chả Cá Lã Vọng
 • Cá Lăng Nướng Muối Ớt
 • Cá Lăng Nấu Măng Chua
 • Cá Lăng Nấu Riêu
Cá Tầm
 • Cá Tầm Nướng Muối Ớt

  Món Ngon

 • Cá Tầm Nấu Măng Chua
 • Cá Tầm Hầm Sả
 • Cá Tầm Nhúng Mẻ
Cá Hô
 • Cá Hô Nướng Muối Ớt
 • Cá Hô Nướng Mè
 • Cá Hô Hấp Hồng Kông
 • Cá Hô Chưng Tương
 • Cá Hô Nấu Măng Chua
Cá Đuối
 • Cá Đuối Xào Lăn
 • Cá Đuối Nấu Măng Chua
 • Cá Đuối Nướng Muối Ớt
 • Cá Đuối Nhúng Mẻ
 • Cá Đuối Nấu Riềng Mẻ
Cá Chim Trắng
 • Cá Chim Trắng Nướng Muối Ớt
 • Cá Chim Trắng Hấp Hồng Kông
 • Cá Chim Trắng Nấu Măng Chua

  Bán Chạy Nhất

Cá Bớp
 • Cá Bóp Nướng Muối Ớt
 • Cá Bóp Nướng Mọi
 • Cá Bóp Nấu Măng Chua
Cá Chình
 • Cá Chình Nướng Muối Ớt
 • Cá Chình Hầm Sả
 • Cá Chình Nhúng Mẻ
 • Cá Chình Nấu Măng
Cá Chạch Lấu
 • Cá Chạch Lấu Nướng Muối Ớt

  Không Thể Bỏ Lỡ

 • Cá Chạch Lấu Nấu Riêu
 • Cá Chạch Lấu Nấu Măng Chua