Thực đơn

Thức Uống
Bia Các Loại
 • Bia Sapporo
 • Bia Sapporo (Lon Cao)
 • Bia Sapporo (Lon Nhỏ)
 • Bia 333
 • Bia Sài Gòn Đỏ
 • Bia Sài Gòn Special
 • Bia Tiger
 • Bia Tiger Bạc
 • Bia Heineken
 • Bia Heineken Pháp
Rượu
 • Vang Đà Lạt
 • Wynd H E Bin 222 (Chardonay)
 • Wynd E Bin 888 (Merlot)
 • Wynd E Bin 444 (S-Carbernet)
 • Chivas 12 - Scotch Whisky
 • Chivas 18 - Gold Signature
 • Chivas 18 - Blue Signature
 • Ballantine 17
 • Ballantine 21
 • Macallan 12
 • Macallan 1824
 • Vodka Men Sheriff
 • Vodka Beluga
 • Vodka Smirnoff Đỏ
 • Vodka Danza
 • Vodka Absolute
 • Jacob's Greek - Shiraz
 • Jacob's Greek - Cabernet Sauvignon
 • Boxdeaux Bell France 2008
Nước Giải Khát
 • Bò Húc (RedBull)
 • Nước Suối
Trái Cây
 • Trái Cây Bưởi
 • Trái Cây Thập Cẩm
 • Trái Cây Xoài Sống
 • Trái Cây Sơ-Ri
 • Trái Cây Dưa Hấu
 • Trái Cây Nho
 • Trái Cây Ổi
 • Đậu Phộng (Lạc)