Thực đơn

Nghêu - Sò - Ốc
Nghêu
 • Nghêu Hấp
 • Nghêu Xào
 • Nghêu Nấu Cháo
 • Nghêu Trần Thái

  Ngon Miễn Chê

 • Ngao Nướng
 • Ngao Hấp
 • Ngao Xào
 • Ngao Nấu Cháo
 • Ngao Trần Thái
 • Ngao Sauna

  Ngon Miễn Bàn

 • Sò Lông Nướng
 • Sò Lông Hấp
 • Sò Huyết Nướng
 • Sò Huyết Cháy Tỏi

  Chép Chèm Chẹp

 • Gỏi Sò Huyết
 • Sò Huyết Cồ Nướng
 • Gỏi Sò Huyết Cồ
 • Sò Huyết Cồ Cháy Tỏi
 • Sò Huyết Cồ Nướng Tại Bàn

  Ngon Số 1

 • Sò Dương Nướng Mỡ Hành
 • Sò Điệp Nướng Mỡ Hành
 • Sò Lụa Bắp Nướng
 • Sò Lụa Bắp Hấp
 • Sò Lụa Bắp Xào
 • Sò Lụa Bắp Trần Thái
 • Sò Lụa Bắp Sauna
 • Sò Bung Nướng Mỡ Hành
 • Sò Bung Hấp
 • Sò Bung Trần Thái
 • Sò Mai Nướng Mỡ Hành

  Ngon Số 1

Ốc
 • Ốc Mỡ Rang Me
 • Ốc Mỡ Hấp
 • Ốc Mỡ Xào
 • Ốc Móng Tay Nướng
 • Ốc Móng Tay Hấp
 • Ốc Móng Tay Xào Rau Muống

  Ngon - Bổ - Rẻ

 • Ốc Móng Tay Sauna
 • Ốc Đỏ Nướng Tiêu Xanh

  Hàng Hiếm

 • Ốc Giác Vàng Làm Gỏi
 • Ốc Giác Vàng Nướng
 • Ốc Giác Vàng Hấp
 • Ốc Giác Vàng Xào
 • Ốc Hương Nướng
 • Ốc Hương Hấp
 • Ốc Hương Rang Muối Tây Ninh

  Thương Hiệu

 • Ốc Hương Sauna