Thực đơn

Tôm - Cua - Ghẹ
Tôm
 • Tôm Sú Wasabi
 • Tôm Sú Hấp
 • Tôm Sú Nướng Mọi
 • Tôm Sú Nướng Muối Ớt

  Bán Chạy Nhất

 • Tôm Sú Rang Me
 • Tôm Sú Rang Muối
 • Lẩu Thái Tôm Sú
 • Tôm Sú Sauna

  Thương Hiệu

 • Tôm Càng Xanh Hấp
 • Tôm Càng Xanh Nướng
 • Lẩu Thái Tôm Càng Xanh

  Bán Chạy

Cua
 • Cua Cà Mau Hấp

  Bán Chạy

 • Cua Cà Mau Nướng
 • Cua Cà Mau Rang Me
 • Cua Cà Mau Rang Muối
 • Lẩu Bầu Cua Cà Mau

  Bán Chạy Nhất

 • Lẩu Thái Cua Cà Mau
 • Lẩu Dưa Leo Cua Cà Mau
Ghẹ
 • Ghẹ Xanh Hấp
 • Ghẹ Xanh Nướng
 • Ghẹ Xanh Rang Me
 • Ghẹ Xanh Rang Muối

  Món Ngon

 • Lẩu Bầu Ghẹ Xanh

  Thương Hiệu

 • Lẩu Thái Ghẹ Xanh
 • Lẩu Dưa Leo Ghẹ Xanh