🎉🎉🎉MÓN NGON CẬP BẾN “Thủy”🎉🎉🎉

🐟Mú sao đỏ
🐟Cá bò chìa
🦑Mực nguyên tươi
🍝Thơm ngon mời bạn ăn nha
☎️Mau mau đặt ngay không là hết liền


————————-
📲 𝐇𝐨𝐭𝐥𝐢𝐧𝐞: 𝟎𝟗𝟎𝟒.𝟗𝟒𝟎.𝟒𝟔𝟕
🌊𝐌𝐞𝐧𝐮 𝐪𝐮𝐚́𝐧 : https://www.facebook.com/amthucthuy.vn/menu/
🌊𝐖𝐞𝐛𝐬𝐢𝐭𝐞: https://amthucthuy.vn/
🌊𝐍𝐡𝐚̀ 𝐡𝐚̀𝐧𝐠 𝐓𝐡𝐮̉𝐲 : 𝟐𝟔𝟏 𝐔𝐧𝐠 𝐕𝐚̆𝐧 𝐊𝐡𝐢𝐞̂𝐦, 𝐏𝐡𝐮̛𝐨̛̀𝐧𝐠 𝟐𝟓, 𝐐𝐮𝐚̣̂𝐧 𝐁𝐢̀𝐧𝐡 𝐓𝐡𝐚̣𝐧𝐡, 𝐓𝐏. 𝐇𝐂𝐌

zalo-icon
facebook-icon
phone-icon
zalo-icon
facebook-icon
phone-icon
Scroll to Top